Inleiding privacyverklaring

Voor de Personeelsvereniging UMCG is uw privacy belangrijk. Wij houden ons dan ook aan de privacywet, deze noemen wij in onze privacyverklaring de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Wij adviseren u onze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen zodat u begrijpt hoe wij persoonsgegevens gebruiken.

Onder persoonsgegevens worden verstaan alle gegevens met betrekking tot een identificeerbaar persoon. De naam, een adres, een e-mailadres, telefoonnummer en het IP-adres van een persoon zijn allemaal voorbeelden van persoonsgegevens.

De PV-UMCG heeft voor het reserveren van haar chalets de persoonsgegevens van u nodig en slaan deze op. In onze privacyverklaring leggen wij u puntsgewijs uit welke gegevens wij opslaan, voor welke doeleinden wij deze gegevens opslaan, voor hoelang wij deze gegevens opslaan en de rechten die u als PV-lid heeft als het gaat om uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De PV-UMCG gebruikt de volgende gegevens bij het reserveren van een chalet.

    Uw voor- en achternaam
    Uw adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres
    Uw personeelsnummer

Doelomschrijving, waarom heeft PV-UMCG uw gegevens nodig?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt bij het reserveren om u een bevestigingsmail te sturen. Tevens wordt het park waar de chalet staat via mail op de hoogte gesteld van uw reservering. De beheerder van het chalet en de penningmeester van de PV ontvangen tevens een bevestigingsmail.

Hoe lang bewaart de PV-UMCG uw gegevens?

De PV-UMCG bewaart uw persoonsgegevens in haar beveiligde database. Uw persoonsgegevens worden standaard niet langer bewaard dan de geldende wettelijke garantietermijn. Na het verlopen van deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd en de betreffende order wordt geanonimiseerd.

Delen van uw persoonsgegevens met derden?

De PV-UMCG deelt geen persoonsgegevens met derden.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u uw persoonsgegevens wenst in te zien, een aanpassingen wilt laten doen of deze geheel wilt laten verwijderen, dan kunt u een verzoek hiervoor indienen. Uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De PV UMCG zal zo snel als mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Het beveiligen van onze websites en uw persoonsgegevens

PV UMCG is zich natuurlijk zeer bewust van het vertrouwen dat onze leden in ons stellen als het gaat om privacy. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om correct en veilig met uw persoonsgegevens om te gaan en de privacy van onze leden en alle gebruikers van onze systemen te beschermen. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website ten behoeve van het reserveren van chalets maak gebruik van betrouwbare SSL Certificaten om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Red Loyalty verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wanneer er veranderingen zijn in onze programma’s, in wet- en regelgeving of ons privacy beleid, dan zullen wij onze privacyverklaring aanpassen.